plam

آخرین اخبار در مورد با بالا گرفتن تنش‌ها در تنگه تایوان

با بالا گرفتن تنش‌ها در تنگه تایوان، آمریکا سفیر چین را احضار کرد

با بالا گرفتن تنش‌ها در تنگه تایوان، آمریکا سفیر چین را احضار کرد به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، گزارش‌ها حاکی از آن است که کاخ سفید سفیر چین را برای اعتراض به اقدامات پکن در نزدیکی تایوان احضار کرد. روزنامه «واشنگتن پست» جمعه (پنجم اوت) گزارش داد، کاخ سفید روز پنجشنبه «کین گانگ» سفیر چین را احضار کرد تا تشدید اقدامات علیه تایوان را محکوم کند و تکرار کند که ایالات متحده خواهان بحران در منط ...

با بالا گرفتن تنش‌ها در تنگه تایوان، آمریکا سفیر چین را احضار کرد

با بالا گرفتن تنش‌ها در تنگه تایوان، آمریکا سفیر چین را احضار کرد به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، گزارش‌ها حاکی از آن است که کاخ سفید سفیر چین را برای اعتراض به اقدامات پکن در نزدیکی تایوان احضار کرد. روزنامه «واشنگتن پست» جمعه (پنجم اوت) گزارش داد، کاخ سفید روز پنجشنبه «کین گانگ» سفیر چین را احضار کرد تا تشدید اقدامات علیه تایوان را محکوم کند و تکرار کند که ایالات متحده خواهان بحران در منط ...

با بالا گرفتن تنش‌ها در تنگه تایوان، آمریکا سفیر چین را احضار کرد

با بالا گرفتن تنش‌ها در تنگه تایوان، آمریکا سفیر چین را احضار کرد به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، گزارش‌ها حاکی از آن است که کاخ سفید سفیر چین را برای اعتراض به اقدامات پکن در نزدیکی تایوان احضار کرد. روزنامه «واشنگتن پست» جمعه (پنجم اوت) گزارش داد، کاخ سفید روز پنجشنبه «کین گانگ» سفیر چین را احضار کرد تا تشدید اقدامات علیه تایوان را محکوم کند و تکرار کند که ایالات متحده خواهان بحران در منط ...