plam
31 شهریور 1401 - 15:24

ارتقای شرکت‌های دانش بنیان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های علوم پزشکی است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تلاش در جهت توسعه شرکت‌های دانش بنیان را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کنونی مسئولان این دانشگاه برشمرد.

پانزدهمین نشست ستاد ارتقای تولید دانش بنیان در حوزه سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با حضور رئیس دانشگاه، مشاور استاندار فارس در امور فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان و اعضای اتاق فکر امور فناوری و دانش بنیان استانداری فارس برگزار شد.

شرکت‌های دانش‌بنیاندکتر سید وحید حسینی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، در این نشست با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و نامگذاری سال ۱۴۰۱ به عنوان سال «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین»، پیگیری و تلاش در جهت توسعه و ارتقای شرکت‌های دانش بنیان در دانشگاه را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کنونی مسئولان دانشگاه برشمرد.

دانش بنیاناتاق فکر از بزرگترین سرمایه‌های هر مجموعه است

اتاق فکر از بزرگترین سرمایه‌های هر مجموعه استاتاق فکر از بزرگترین سرمایه‌های هر مجموعه استاو ضمن بیان گستردگی فعالیت‌های مجموعه سلامت، اتاق فکر را از بزرگترین سرمایه‌های هر مجموعه دانست و گفت: استان فارس از این ثروت بزرگ برخوردار است و بی شک، برگزاری و تداوم نشست‌های مشترک مسئولان دانشگاه با اعضای اتاق فکر امور فناوری و دانش بنیان استانداری فارس موجب رشد، پیشرفت، افزایش همکاری و عملیاتی‌تر شدن اقدامات اجرایی در این حوزه می‌شود.

مسئول ارشد حوزه سلامت فارس با اشاره به فعالیت‌های دانشکده‌های علوم و فناوری‌های نوین و داروسازی دانشگاه در حوزه‌های دانش بنیان، افزود: باید تلاش شود تا با عملیاتی کردن اقدامات اجرایی و برگزاری نشست‌های هم اندیشی و اتاق فکر، همچنین با بررسی فرآیند‌های جزئی نسبت به اصلاح فرآیند‌های کلی نیز پرداخته شود.

محمود نجابت مشاور عالی رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در این نشست با بیان برخی از چالش ها، دغدغه‌ها و پیگیری‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه سلامت استان، بر همفکری و برگزاری نشست‌های مشترک با اعضای اتاق فکر امور فناوری و دانش بنیان استانداری فارس، در جهت تسهیل امور و رفع موانعی که در مسیر رشد این شرکت‌ها وجود دارد، تاکید کرد.

دانش بنیاناو از برگزاری هفتگی نشست ستاد ارتقای تولید دانش بنیان در حوزه سلامت دانشگاه، تشکیل ساختار‌های درون سازمانی مرتبط با این حوزه و راه اندازی پارک فناوری سلامت خبر داد و خواستار پیگیری جدی امور مرتبط با این حوزه در جهت شتابدهی و تحقق تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر رسیدن به خودکفایی و رفع دغدغه‌های شرکت‌های دانش بنیان شد.

نجابت هدف از برگزاری این نشست را توجه مسئولان دانشگاه به رویکرد حمایتی و مشورتی برای کمک به تولید به ویژه در حوزه محصولات دانش بنیان سلامت برشمرد و خواستار حمایت سرپرست جدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در جهت ارتقای وضعیت شرکت‌های دانش بنیان شد.

باشگاه خبرنگاران جوانفارسشیراز

شناسه خبر: 751993